Attraktionslagen (LoA)

Tankens kraft är den absolut starkaste. När vi fokuserar på något mentalt påverkas även vårt kropp och våra handlingar. Även forskning inom placebo visar att vi har en extremt stark skaparförmåga med tankens hjälp.

Genom att medvetet fokusera dina tankar kan du uppnå förändring.

Med hjälp av tankens kraft kan du affirmera och uppnå dina mål och drömmar. Kanske har du läst om Attraktionslagen? Sett filmen eller läst boken The Secret? Läst Esther & Jerry Hicks? Då har du också hört att tanken är ett oerhört starkt sätt att uppnå sina egna drömmar och mål.

Allt består nämligen av energi. Vår kropp, allt materia omkring oss, men så även dina tankar. Det du tänker, sänder ut frekvenser av energi. Energivågor kan vibrera lägre och högre och mäts i frekvensen Hrz. Vissa energier vibrerar med snabbare/högre frekvens, andra med en lägre/mer sakta frekvens. Vad forskning visar är att exempelvis ledsna mörka tankar, vibrerar saktare på en lägre frekvens, emedan glada, kärleksfulla och vänliga tankar vibrerar med en högre frekvens.

Redan den goda Einstein påpekade att allt var energi, vi var energi och att vi med vår tanke kunde attrahera energi av samma sort.

Grunden i Laws of Attraction, attraktionslagen, är att lika attraherar lika. Att du är som en radiosändare eller som en magnet. Det du sänder ut ”i form av tankar”, medvetet skapande, får du även attraherat till dig. Denna ”lag” pågår vare sig du tror på den eller inte. När du blir medveten om den, kan du börja ”skapa medvetet” din egen tillvaro. Ta fullt ansvar för dig och din tillvaro.

Låter det krångligt? Ja till en början kan det låta lite krångligt, men är egentligen ganska självklart när du väl får grepp om det. Jag håller då och då kurser inom attraktionslagen. Kolla min kalender och eventsida för nästa tillfälle om du är nyfiken. 

Laws of attraction (LoA) – kommande kurs

  • Introduktion Attraktionslagen, historik & metod, fallgropar och möjligheter.
  • Guidadmeditation för att öppna sinnet
  • Skapande av personlig och effektiv vision-board
  • Affirmationer – hur lägger jag upp dem
  • Manifesterande guidad mindfulness meditation

I pausen bjuds det på rå ren smarrig fika. Pris 380kr för 2,5 timme

För priser och tillgänglighet kontakta tanja@stressaav.nu