Forskning

Det forskas mycket inom mindfulness och debatteras. Här presenteras intressanta länkar.

Intressant läsning & inspiration

Vad händer med kroppen under stress

TED-talks om effekten på hjärna & kreativitet av 10 minuters mindfulness-baserad meditation

Hur 10 minuters meditation om dagen förändrar ditt liv (på engelska)

20 anledningar att ta hand om sin mentala hälsa (på engelska)

Stärk din hälsa med meditation (iForm)

Debatt

Brist på kognitvia hjälpmedel

Forskning

Minfulness i skolan minskar stress

Mindfulness-meditation – en nygammal metod för att lindra tress

Davidson RJ, Kabat-Zinn J, Schumacher J, et al. Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosom Med. 2003;65(4)564-70.

Flaxman G/Flook L. – UCLA Mindfuln Awareness summary. 2006 study of transcendenteal mediation (during first 10 minutes of each school day). Med. 2006. http://marc.ucla.edu/workfiles/pdfs/MARC-mindfulness-research-summary.pdf

Brefzcynski-Lewis JA, Lutz A, Schaefer HS, et al. Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104(27):11483-8.

Jha AP, Krompinger J, Baime MJ. Mindfulness training modifies subsystems of attention. Cogn Affect Behav Neurosci. 2007;7(2):109-19.

Agency for Healthcare and Quality. Research protocol – oct 17, 2012. Meditation programs for stress and well-being. http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?productid=981&pageaction=displayproduct

Nya rön presenteras kontinuerligt på American Mindfulness Research Association