Spirit – Ta hand om själen

Vad gör din själ glad?

Det är förlegat att tro att vi endast är kropp, sinne och materia. Det finns så mycket mer som definierar oss och påverkar vår personliga utveckling. Som modern företagsledare och medmänniska anser jag istället att allt hänger ihop i en holistisk helhet – vi har en kropp, men också ett sinne och en själ. Om du har en obalans någonstans påverkas även de andra delarna.

Spirit, själen eller anden som vissa kallar den, är för mig en självklar del av allt jag är. Ofta glömmer vi dock bort den när vi stressar omkring i vardagen. Själen, the spirit, behöver också utvecklas, näras och tas hand om. Det är själen som driver oss vidare och gör oss till en helhet. Den påverkar vårt sinne och också vår kropp, liksom vårt sinne och kropp påverkar själen.

Ta bort flumstämpeln

Tyvärr finns det fortfarande i vårt samhälle en flumstämpel på allt som kallas ”själsligt” och många blandar också ihop det med att det behöver vara religiöst. Religion är något människan skapat som gemenskap och maktpåverkan. För mig är själen och andligt inget flummigt (eller religiöst), utan bara en självklar del av min egen personliga utveckling: min själsliga utveckling. Det som gör mig glad, ända in i själen!

Personligen handlar det mer om att vara öppen och icke-dömande för personlig och själslig utveckling. Att förstå att vi inte bara är kropp, utan också sinne och själ i en holistisk helhet.

Här nedan kan du därför bli inspirerad av allt för din själsliga utveckling och själslig medvetenhet. Det kan vara intervjuer, artiklar, event, prylar, medialitet, astrologi, kristaller och annat.

Enjoy!

Kramasté (Namasté med kram)
//Tanja

Attraktionslagen – Laws of Attraction (LoA)

nyarsloften-attraktionslagen-tanja-dyredandNyårslöften med At…